Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-secondhand.cz.

Provozovatel: Renáta Nováková Rudník 438, 543 72 Rudník,

IČ.   06312675
DIČ. CZ7462253656

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Nakupování

Vyberte produkty v internetovém obchodě a vložte je do košíku. U nás máte možnost kromě přímé objednávky  zboží vybrat i osobně a to po telefonické domluvě. Rádi vám připravíme oblečení v dané velikosti a vy si osobně u nás vyberete, co se vám líbí a co ne. Samozřejmostí je i možnost vyzkoušení. Osobní výběr probíhá na kontaktní adrese Rudník 420.

V momentě, kdy je objednávka zrealizována, stává se pro obě strany (kupující/prodávající) závaznou, na Váš e-mail je obratem odesláno potvrzení objednávky spolu s údaji k provedení platby.  

Po obdržení platby zásilku expedujeme následující pracovní den.

Dodací lhůty

Zásilky expedujeme každý pracovní den, resp. nejpozději následující pracovní den od připsání platby na účet

K odesílání využíváme služeb České pošty (doručení zásilky zpravidla do 1 - 3 pracovních dnů) a kurýrní společností GLS (dodání do 24 hodin) 

 O odeslání zásilek Vás informujeme e-mailem.

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy a současně vrátit dodané zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží ( § 1829 občanského zákoníku). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího na korespondenční adresu:  Renáta Nováková, Rudník 420, 543 72 Rudník, nebo e-mail: info@e-secondhand.cz, telefon: 775 206 880 a to formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené, neprané a nežehlené, nenošené – ve stavu v jakém bylo doručeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi a číslo bankovního účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Prodávající převede zaplacenou částku zpět na uvedený účet zákazníka do 14 dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím.  

Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit (nejlépe e-mailem: info@e-secondhand.cz) a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží. Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky.

 

Odpovědnost za vady zboží, rozpor s kupní smlouvou

V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím ( § 2167 občanského zákoníku ). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců ( § 2168 občanského zákoníku ).

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu ( § 2171 občanského zákoníku ) nebo může odstoupit od smlouvy.

V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající vyhrazuje právo zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu e-mailovou zprávou.

 

Způsob platby a doručení

Při platbě převodním příkazem vám do emailu odešleme podklady pro platbu.

úhrada

dopravce

cena

doba dodání

bankovním převodem

Česká pošta

 75,-

1-3 pracovní dny

hotově

osobní vyzvednutí
v Rudník 420

0,- Kč

dle domluvy

   

TIP PRO VÁS:

Poštovné a balné ZDARMA - při nákupu secondhandového oblečení nad Kč 1.499,-  (tj. hodnota zboží po odečtení všech slev nad Kč 1.499,-)

 

číslo účtu: 112695505/0300

variabilní symbol platby:  číslo objednávky 

 

Závěrečné ustanovení a řešení sporů

Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem. Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky. 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR) za účelem plnění předmětu smlouvy.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Tento web nevyžaduje a neukládá žádné údaje osobního charakteru. Informace, které zde zadáte při registraci z povahy věci nejsou osobní. IP adresy jsou uchovávány v oprávněném zájmu, především jako nástroj proti spamu, ale také proto, že to nařizuje provozovateli jakéhokolio webu jiný zákon na úrovni webhostingu. IP adresy nejsou nijak zpracovávány a nijak analyzovány. E-mailovou adresu při registraci můžete použít jakoukoli, tudíž v žádném případě tato nemusí být Vaše hlavní nebo osobní.

E-mailová adresa je používána pouze pro potvrzení vložených registračních údajů a vyřízení Vaší objednávky a pro zaslání nového hesla, jestliže Vaše heslo zapomenete. E-mailem neposíláme žádná komerční sdělení, vyjma sdělení týkající se samotného serveru, či aktuálního dění na serveru, kde se právě registrujete.