Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-secondhand.cz.

Provozovatel: Renáta Nováková Rudník 438, 543 72 Rudník,

IČ.   06312675
DIČ. CZ7462253656

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Nakupování

Vyberte produkty v internetovém obchodě a vložte je do košíku. U nás máte možnost kromě přímé objednávky  zboží vybrat i osobně a to po telefonické domluvě. Rádi vám připravíme oblečení v dané velikosti a vy si osobně u nás vyberete, co se vám líbí a co ne. Samozřejmostí je i možnost vyzkoušení. Osobní výběr probíhá na kontaktní adrese Rudník 420.

V momentě, kdy je objednávka zrealizována, stává se pro obě strany (kupující/prodávající) závaznou, na Váš e-mail je obratem odesláno potvrzení objednávky spolu s údaji k provedení platby.  

Po obdržení platby zásilku expedujeme následující pracovní den.

Dodací lhůty

Zásilky expedujeme každý pracovní den, resp. nejpozději následující pracovní den od připsání platby na účet

K odesílání využíváme služeb České pošty (doručení zásilky zpravidla do 1 - 3 pracovních dnů) a kurýrní společností GLS (dodání do 24 hodin) 

 O odeslání zásilek Vás informujeme e-mailem.

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy a současně vrátit dodané zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží ( § 1829 občanského zákoníku). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího na korespondenční adresu:  Renáta Nováková, Rudník 420, 543 72 Rudník, nebo e-mail: info@e-secondhand.cz, telefon: 775 206 880 a to formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené, neprané a nežehlené, nenošené – ve stavu v jakém bylo doručeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi a číslo bankovního účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Prodávající převede zaplacenou částku zpět na uvedený účet zákazníka do 14 dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím.  

Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit (nejlépe e-mailem: info@e-secondhand.cz) a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží. Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky.

 

Odpovědnost za vady zboží, rozpor s kupní smlouvou

V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím ( § 2167 občanského zákoníku ). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců ( § 2168 občanského zákoníku ).

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu ( § 2171 občanského zákoníku ) nebo může odstoupit od smlouvy.

V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající vyhrazuje právo zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu e-mailovou zprávou.

 

Způsob platby a doručení

Při platbě převodním příkazem vám do emailu odešleme podklady pro platbu.

úhrada

dopravce

cena

doba dodání

bankovním převodem

Česká pošta

 75,-

1-3 pracovní dny

hotově

osobní vyzvednutí
v Rudník 420

0,- Kč

dle domluvy

   

TIP PRO VÁS:

Poštovné a balné ZDARMA - při nákupu secondhandového oblečení nad Kč 1.499,-  (tj. hodnota zboží po odečtení všech slev nad Kč 1.499,-)

 

číslo účtu: 42074622/2010

variabilní symbol platby:  číslo objednávky 

 

Závěrečné ustanovení a řešení sporů

Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem. Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky. 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.